Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Nová kniha Petra Kanioka

5. prosince 2016

Petru Kaniokovi v těchto dnech vychází nová kniha s názvem Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému?

Publikace se zabývá rolí, kterou parlamenty členských zemí EU měly a mají jako kolektivní aktér politického systému EU. Publikace vysvětluje historický vývoj tohoto aktérství a jeho současnou podobu. V této souvislosti studie analyzuje využití nástrojů, jež parlamenty dostaly k dispozici Lisabonskou smlouvou.

Kniha se zaměřuje na praxi kontroly subsidiarity u legislativních návrhů a vysvětluje, proč a do jaké míry se parlamenty na kolektivní kontrole legislativy podílejí. Hlavním závěrem knihy je, že parlamenty své kolektivní aktérství chápou jako brzdu evropské integraci. Akademické závěry kniha interpretuje také v obecném politickém kontextu, přičemž zdůrazňuje potřebu kolektivní aktérství parlamentů v EU výrazně zefektivnit a zatraktivnit.