Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Nová kniha Oldřicha Krpce a Vladana Hoduláka

1. dubna 2015

Oldřich Krpec a Vladan Hodulák vydávají v nakladatelství Masarykovy univerzity novou knihu s názvem Trade and Power: Historical Analysis of Trade Policy. Kniha nabízí v historické perspektivě interdisciplinární pohled na problematiku mezinárodního obchodu s ohledem na historii ekonomického myšlení a změny v rozložení sil v mezinárodním prostředí. Cílem publikace je poskytnout alternativní pohled na problematiku, která je často popisována nekomplexně, a poskytnout tak čtenáři informace k pochopení současných obchodních režimů a politik.

Kniha se mimo jiné zabývá historickými a politickými procesy, které formovaly současné obchodní režimy, zájmy národních států a politikami ovlivňujícími konkrétní hospodářské nástroje a vztahem ekonomických organizací a mocí v mezinárodních vztazích.