Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Nová kniha o strategii Evropa 2020

20. ledna 2016

Autorský kolektiv pod vedením Víta Hlouška vydal knihu Šance zpola využitá: Česká republika a strategie Evropa 2020. V této knize, která vyšla jako jeden z výsledků řešení projektu Grantové agentury ČR „Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky“, autoři analyzují, jak je česká politická sféra schopna poradit si s příležitostmi a výzvami strategie Evropa 2020. Pokud chcete získat odpovědi na otázky, jak využívá Česká republika své členství v Evropské unii, zda jsou české politické elity dobře obeznámeny s tím, jak Unie funguje, či jaké jsou její strategické politické priority a jaké jsou cesty k jejich naplnění, pak je kniha určena právě pro Vás. Knihu můžete objednat zde