Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Naši lidé v nové ročence o české zahraniční politice

10. října 2018

Ústav mezinárodních vztahů v těchto dnech vydává každoroční přehled české zahraniční politiky, tentokrát s názvem „Czech Foreign Policy in 2017: Analysis“, do níž přispěli hned tři členové naší katedry: 1) Jana Urbanovská s kapitolou o česko-německých vztazích; 2) Zdeněk Sychra do kapitoly o evropské dimenzi české zahraniční politiky a 3) Monika Brusenbauch Meiselová s kapitolou o česko-britských vztazích. 

Knihu můžete objednávat zde