Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Naši lidé na kongresu českých politologů

7. září 2018

Babí léto 2018 přineslo řadu konferencí a ani na kongresu České společnosti pro politické vědy v Praze, který se konal 6. a 7. září 2018, nechyběli zástupci katedry.

Monika Brusenbauch Maislová (foto) a Petr Kaniok zpracovali žhavé téma Brexitu tak, jak bylo diskutováno v českém parlamentu. Zdeněk Kříž hovořil na své oblíbené téma reformy Bundeswehru a Vít Hloušek diskutoval o tom, jak má komparativní politologie nakládat s aktuálním vývojem ve střední Evropě.