Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Náměstkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti diskutovala se studenty

29. října 2015

V pondělí 26. října vystoupila v kurzu Mezivládní Unie Lucie Šestáková, náměstkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti. Lucie Šestáková, která dlouhou dobu působila na Stálém zastoupení ČR při EU, se studenty diskutovala především o tvorbě národní evropské politiky a o praktické stránce vyjednávání v Radě EU.