Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Nabídka stáží - Kremlin Watch, Evropské hodnoty aj.

24. května 2016

Think-tank Evropské hodnoty nabízí možnost stáží na několika zajímavých pozicích. Do pozornosti našim studentům doporučujeme zejména pozice v analytickém týmu a programu Kremlin Watch. Více se dozvíte na webových stránkách organizace.