Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Nabídka práce na Magistrátu města Brna - koordinátor strategické komunikace

2. října 2015

Statutární město Brno - Magistrát města Brna přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou zaměstnance/zaměstnankyni na pozici koordinátor strategické komunikaces místem výkonu práce: Kancelář strategie města MMB

Charakteristika pozice:

- Provádí samostatné tvůrčí publicistické činnosti (zpravodajské, komentátorské a reportérské) včetně případných elektronických verzí a internetových prezentací.

- Tvoří a rozvíjí systém strategické komunikace mezi městem a veřejností v působnosti odboru, u jednotlivých dokumentů, projektů, produktů a dalších aktivit.

- Zodpovídá za aplikaci konkrétních komunikačních nástrojů pro strategické činnosti ve vztahu k veřejnosti a zajišťuje zpětnou vazbu u realizovaných komunikačních nástrojů.

- Vytváří a udržuje přehled o komunikačních kanálech partnerských organizací a navrhuje jejich využití pro strategickou komunikaci města.

- Zodpovídá za tvorbu newsletteru Kanceláře strategie města, navrhuje jeho podobu a vykonává roli hlavního redaktora.

- Orientuje se v problematice internetových sociálních sítí, ve kterých aktivně komunikuje strategii města i vybrané konkrétní projekty či problémové okruhy.

- Koriguje texty určené ke zveřejnění pomocí elektronických médií (copywriting).

- Zajišťuje či provádí grafické korekce i úpravy materiálů určených ke zveřejnění.

- Orientuje se v problematice webové komunikace a propagace, zodpovídá za její odpovídající kvalitu v působnosti odboru

- Sleduje nové trendy v komunikaci s veřejností a uplatňuje je.

- Spolupracuje v oblasti své působnosti s Tiskovým střediskem KPMB a tiskovým mluvčím.

 Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
 • výborná znalost českého jazyka a anglického jazyka,
 • výborné komunikační a prezentační schopnosti,
 • znalost programů MS Word, MS Excel, MS Powerpoint,
 • schopnost samostatného jednání, vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita.

 Dále výhodou:

 • zkušenosti s tvorbou textů na web (copywrighting),
 • přehled a zkušenosti z on-line marketingu (nejen ale sociální sítě),
 • zkušenosti z marketingu, resp. marketingových kampaní (projektů),
 • orientace v regionální politice ČR a politikách EU se zaměřením na urbánní agendu,
 • znalost principů veřejné správy a samosprávy,
 • publikační činnost,
 • znalost dalšího cizího jazyka (němčina, francouzština).

 

Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zašlete do 12. října 2015 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna

Personální oddělení

Dominikánské nám. 1

601 67 BRNO

 

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

 

Bližší informace o druhu práce podá:

Dr. Ing. Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města, tel. č.: 542 172 206