Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Lehotský a Ocelík prezentovali výzkum v Konstanzi

16. července 2018

Lukáš Lehotský a Petr Ocelík prezentovali výzkum české uhelné politiky na Katedře veřejné politiky a administrativy, Univerzity v Kostnici. Výzkum analyzuje advokační koalice, jejich cíle, preference a interakce. Součástí výzkumu je také analýza mediálního diskursu zaměřená na identifikaci dominantních témat a jejich vývoj v čase. Výsledky ukazuji přítomnost dvou soupeřících koalic a dominanci ekonomických a politických témat.