Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Lehotský a Ocelík přednášeli úvod do analýzy sociálních sítí na letní škole POLNET+

7. června 2019

Lukáš Lehotský a Petr Ocelík se dvoudenním přípravným kurzem zaměřeným na úvod do analýzy sociálních sítí v R podíleli na metodologické škole POLNET+ organizované Katedrou veřejné politiky a administrativy na Univerzitě v Kostnici. Lukáš dále přednesl přednášku na téma strojové analýzy textu, v níž se zaměřil na problematiku týkající se přípravy dat a validace identifikovaných témat.