Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Krpec a Hodulák o českém ekonomickém modelu

16. května 2018

Oldřich Krpec a Vladan Hodulák publikovali článek s názvem "The Czech economy as an integrated periphery: The case of dependency on Germany" v časopise Journal of Post Keynesian Economics. V textu inovativním způsobem analyzují českoý ekonomický model a jeho slabé stránky. 

Standardní analýza ekonomické integrace České republiky se zaměřuje na řadu pozitivních aspektů tohoto procesu. Cílem článku je proto provést kritičtější reflexi vybraných charakteristických rysů českého ekonomického modelu a upozornit na řadu problémů vývoje české ekonomiky. Zejména se jedná o závislost na zahraničním kapitálu kombinovanou se slabou schopností udržení investic a obecně nízkou schopností vygenerovat na jejich základě přidanou hodnotu. Výstupy práce napovídají, že stále existují rozdíly v dělbě práce a distribuci bohatství mezi hospodářským jádrem Evropy a středoevropským regionem. Přínosem práce přitom je, že tyto rozdíly, narozdíl od standardní ekonomické analýzy, odhaluje.