Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Konkurz na pozici projektového manažera v Barmě

16. ledna 2017

Centrum pro studium demokracie a kultury o.p.s. Brno a Educational Initiatives, Rangún vypisují v rámci svého projektu Partnerství pro smíření a reformy v Barmě konkurz na pozici projektového manažera v Barmě. 

Charakteristika pozice: 

 • řízení a realizace projektu po obsahové i finanční stránce přímo v Barmě
 • dohled a zodpovědnost za co nejkvalitnější provedení všech částí aktuálního projektu, podpora místních koordinátorů
 • podíl na tamních výukových aktivitách
 • aktivní spojovací článek mezi českým a barmským týmem
 • jednání s donory a partnery na lokálním i mezinárodní úrovni 

Požadavky:

 • ukončené minimálně bakalářské studium (kandidáti s vyšším vzděláním budou preferováni) v oboru relevantním pro práci v Barmě (mezinárodní vztahy, politické/sociální vědy, mezinárodní rozvoj, lidská práva, asijská studia, ekonomie, právo apod.)
 • znalost prostředí, hluboký zájem o problematiku
  • znalost anglického jazyka minimálně na pracovní úrovni
  • naprostá časová flexibilita, možnost neomezeně pobývat v Rangúnu od začátku března do konce prosince 2017
  • schopnost týmové práce, rozvinutá sociální inteligence, spolehlivost a odolnost vůči stresovému prostředí
  • ochota učit se a projevovat vlastní iniciativu

 

Zájemci splňující výše uvedená kritéria zašlou motivační dopis a profesní CV na adresu katerinahlouskova@gmail.com, do 3. února 2017 včetně.

Oslovení zájemci se následně dostaví k přijímacímu pohovoru, který se uskuteční 8. února 2017 v Brně.

Dotazy k obsahu pozice směřujte na Igora Blaževiče (igor.blazevic@oneworld.cz).

Více také na http://www.cdk.cz/