Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Konference o energetické politice ve střední Evropě již brzy

7. dubna 2017

4. května se na Fakultě sociálních studií odehraje konference s názvem Energetika ve střední Evropě - Region na křížovatce trendů. Konference se bude zabývat energetickou politikou a koncepčním plánováním v energetice z pohledu České republiky.

Zohledněny budou trendy na regionální a globální úrovni, které situaci v České republice a středoevropském regionu ovlivňují. Konference se primárně zaměří na subsektor elektroenergetiky a roli „tradičních“ (tj. uhlí, jádro a zemní plyn) a obnovitelných zdrojů. Cílem konference je kriticky zhodnotit roli těchto zdrojů pro budoucnost energetického sektoru ve střední Evropě a navrhnout směry rozvoje národní energetické politiky a souvisejících politik Evropské unie.

Na konferenci vystoupí i zástuopci naší katedry. Doc. Dančák vystoupí s úvodním slovem, zatímco Tomáš Vlček, Jan Osička a Filip Černoch budou moderovat jednotlivé panely konference. 

Na konferenci se můžete registrovat zde.

Informace přibývají též na facebookové stránce události.