Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Katedra blahopřeje dalšímu absolventovi doktorského studia

23. dubna 2017

V pátek 21. dubna 2017 úspěšně obhájil svou disertační práci o bezpečnostních vztazích Afghánistánu se sousedními státy a složil státní závěrečnou zkoušku Tomáš Černohous. V obou případech byl Tomáš ohodnocen stupněm výborně a stal se tak dalším absolventem doktorského studia oboru mezinárodní vztahy.