Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Kaniok o možnostech flexibilní integrace

21. července 2017

S příspěvkem „Euroscepticism as Alternative for the EU“ vystoupil na letní škole, která se věnovala fenoménu flexibilní integrace, Petr Kaniok. Akce se konala ve dnech 16. – 23. 7. na půdě budapešťské National University of Public Service a účastnili se ji především studenti ze zemí visegrádské skupiny.