Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Kaniok & Mocek o průkaznosti jmenovitého hlasování v EP

9. května 2017

Petr Kaniok a Ondřej Mocek publikovali v časopise, který vydává nakladatelství Taylor&Francis, článek o průkaznosti jmenovitých hlasování v Evropském parlamentu. Nejzásadnějším zjištěním textu je, že jmenovitá hlasování se po Lisabonské smlouvě stala průkaznějším zdrojem dat, než tomu bylo dříve.