Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Jirušek & Vlček o dopadech energetických exportů z USA

30. září 2017

Martin Jirušek a Tomáš Vlček publikovali v odborném časopise International Journal of Global Energy Issues text s názvem "Global impact of energy exports from the United States: Assessment of potential consequences for targeted markets". Text se zabývá změnami v energetickém sektoru Spojených států a v jejich pozici na světových trzích.

Zejména v těžbě plynu a ropy došlo v poslední dekádě v USA ke zcela zásadním změnám, které Spojené státy posunuly z pozice jednoho z největších světových importérů do pozice významného exportéra. Tyto významné změny mají pochopitelně dalekosáhlé dopady, které jsou patrné nejen v energetice, ale také v hospodářských a zahraničních politikách. 

Text je možné získat na stránkách vydavatele zde.