Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Jirušek a Vlček o výzvách integraci trhu s plynem v Podunají

19. října 2017

Martin Jirušek a Tomáš Vlček jsou autory nové studie zpracované pro Strategii EU pro Podunají, (www.danube-region.eu), jejímž cílem je poskytnout analýzu nejdůležitějších faktorů, které v současné době ovlivňují podobu sektoru zemního plynu v regionu Podunají. Vzhledem k charakteru plynového sektoru a jeho historickému vývoji obsahuje studie též část zabývající se hlavními výzvami ropného sektoru v jihovýchodní Evropě a srovnáním se sektorem zemního plynu.

Publikace je volně dostupná zde.