Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Jirušek a Kuchyňková o chování Gazpromu v postkomunistických zemích

10. ledna 2018

Je ruský plynárenský gigant nástrojem Kremlu nebo „jen“ standardní společností umně využívající podmínky v dané zemi? Na tuto otázku odpovídají Martin Jirušek a Petra Kuchyňková v nejnovějším článku s názvem „The Conduct of Gazprom in Central and Eastern Europe: A Tool of the Kremlin, or Just an Adaptable Player?“.  

V textu zkoumají chování Gazpromu ve čtyřech různých postkomunistických zemích - České republice, Bulharsku, Moldavsku a Bělorusku. Na těchto příkladech pak ilustrují nejen chování společnosti, ale též jeho determinanty. Článek vyšel v impaktovaném časopise East European Politics and Societies and Cultures a je dostupný na tomto odkazu (v sítí Masarykovy univerzity).