Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Jana Urbanovská se zapojila do Česko-německého programu pro mladé profesionály

5. dubna 2017

Jana Urbanovská se zapojila do 8. ročníku Česko-německého programu pro mladé profesionály (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP), pořádaného Asociací pro mezinárodní otázky a European Academy Berlin. Téma letošního ročníku je Stabilita, solidarita a bezpečnost v post-faktické době.

Program funguje jako mezinárodní síť mladých Čechů a Němců z akademické sféry, byznysu, médií, politiky, veřejné správy a nevládního sektoru, kteří se účastní série workshopů a společně diskutují aktuální politická, sociální a ekonomická témata. Díky výměně a sdílení zkušeností a různých pohledů si účastníci nejen rozšiřují obzory, ale také zlepšují komunikační a mezikulturní dovednosti a posilují vlastní společenské schopnosti.

Vřele doporučujeme našim absolventům se zájmem o česko-německé vztahy a přeshraniční spolupráci!