Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Jaké byly Dny fakulty 2017

21. dubna 2017

Ve dnech 19.  a 20. dubna probíhaly na Fakultě sociálních studií tradiční Dny fakulty. Program i letos obsahoval studentskou konferenci autorů nejlepších absolventských prací a celofakultní setkání vyučujících, studentů a zaměstnanců fakulty. V rámci druhého dne také proběhlo předání stipendií I. A. Bláhy a letos poprvé během programu též vystoupili bývalí absloventi se svým ohlédnutím za studentskými léty na své alma mater.