Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Ivo Pospíšil spoluautorem nového Komentáře k Ústavě ČR

9. června 2015

V dnešních dnech vychází v nakladateství Wolters Kluwer komentář k Ústavě ČR, do něhož ve velkém rozsahu přispěl i člen naší katedry Ivo Pospíšil. Více zde.