Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Interaktivní výstava k projektu s Přírodovědeckou fakultou - již od 4.11.

26. října 2015

Ve středu 4. listopadu od 11 hodin budou zástupci KMVES a Geologického ústavu Přírodovědecké fakulty MU otevírat interaktivní výstavu v brněnském vědecko-zábavním centru VIDA! (Křížkovského 12, naproti hotelu Voroněž).

Výstava bude zábavnou formou prezentovat technologii zachytávání a ukládání CO2, která se může stát jedním z řešení globálních klimatických změn. Projekt probíhá ve spolupráci mezi Fakultou sociálních studií a Přírodovědeckou fakultou MU a Masarykova univerzita se jeho prostřednictvím hlásí ke své společenské roli vzdělávací a výzkumné instituce účastnící se veřejných debat na významná celospolečenská témata. Více k projektu na tomto odkazu.