Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Hubert Smekal v evropském projektu o vícerychlostní integraci

9. srpna 2018

Hubert Smekal spolu s Robertem Zbíralem z Právnické fakulty reprezentují Masarykovu univerzitu v projektu InDivEU, který uspěl v evropské grantové výzvě Horizon 2020. Projekt vede Brigid Laffan z florentského EUI a dále se jej účastní například Frank Schimmelfennig, Simon Hix, Catherine de Vries, Sebastiaan Princen, Richard Bellamy či Markus Jachtenfuchs. Projekt se zabývá nástrahami a přísliby diferencované integrace.