Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Hubert Smekal na jarní škole v Dubrovníku

14. dubna 2016

Hubert Smekal bude v příštím týdnu přednášet na jarní škole v Duborvníku, kterou pořádá Utrecht University. Kurzu Challenges of Europe se zúčastní i studenti naší fakulty. Vizte zde