Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Havlík a Mareš o úspěchu maďarské strany Jobbik

2. března 2017

Vratislav Havlík a Miroslav Mareš z Katedry politologie FSS MU publikovali nový článek s názvem: "Jobbik's successes. An analysis of its success in the comparative context of the V4 countries". Text vyšel v prestižním časopise Communist and post-communist studies.

Úspěch Jobbiku je v kontextu střední Evropy mimořádný. Analýza identifikovala pět klíčových faktorů, které se na úspěchu strany do značné míry podílely a tyto aspekty srovnávala v kontextu podobně zaměřených (a méně úspěšných) stran zemí V4. Jedná se o tradici extrémně pravicových stran, štěpné linie v rámci stranického systému, specifickou volební geografii, styl, jakým se strana prezentuje a konečně krizi tradičních demokratických stran. V případě Maďarska byla identifikována souhra všech zmíněných faktorů.