Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Havlík a Kuchyňková o sporech mezi českými kraji a městy

23. března 2017

Vratislav Havlík a Petra Kuchyňková publikovali nový článek s názvem: "Cities and Regions in Competition? Negotiations for the 2014-2020 Programming Period in the Czech Republic". Text vyšel v impaktovém časopise Transylvanian Review of Administrative Sciences.

Studie ukazuje, že za jistých okolností lze identifikovat konkurenční spor mezi regiony a městy, které bojují o finanční zdroje pocházející z EU. Takový spor nastal v letech 2012-2014 mezi českými kraji a městy. Text navazuje na konceptuální rámec tzv. nového regionalismu a ukazuje, že vytváření nových evropských finančních nástrojů pro regionální a subregionální aktéry, bez konkrétního určení, komu jsou peníze určeny, vytváří dosud nepopsaný typ sporu. Evropská komise v případě finančního nástroje Integrovaných teritoriálních investic (ITI) záměrně neu rčila, kdo jej bude implementovat a vědomě či nevědomě tak vytvořila dosud nepoznané konkurenční napětí mezi substátními aktéry. Ambicí textu je přispět do debaty ohledně dopadů nového regionalismu.