Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Budování evropské kariéry na FSS

16. března 2015

Právě dnes probíhá na FSS akce MZV ČR a École Nationale d´Administration: přípravný kurz na první fázi výběrového řízení do evropských institucí, které organizuje Úřad pro výběr personálu (EPSO). 

Děkujeme za účast a za možnost evropských studií pomáhat studnetům budovat jejich kariéru.