Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Eszter Simon spolueditovala knihu o výukových metodách v politických vědách

12. března 2015

Eszter Simon se editorsky podílela na nové publikaci, která se zabývá výukovými metodami a technikami využitelnými v oblasti politických věd. Kniha reaguje na potřebu nového přístupu ve výuce politických a jiných příbuzných věd v souvislosti s obecným rozvojem této vědní oblasti v posledních letech, rozvojem e-learningu atd. Na publikaci se podílelo mnoho autorů z celého světa a kombinuje tak zkušenosti ve výuce, které mohou být využitelné přímo v praxi.

Kniha je dostupná na tomto odkazu.