Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Výběrová řízení Erasmus+: pracovní a studijní stáže

16. února 2015

DOPLNĚNO 19.2. - JAZYKOVÁ KOMPETENCE

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+  pro akademický rok 2015/2016. Veškeré potřebné informace se dozvíte na tomto odkazu

 

Rovněž jsou vyhlášena výběrová řízení na pracovní stáže, taktéž v rámci programu ERASMUS+. Informace jsou dostuoné zde

 

Dotazy týkající se výběrových řízení směřujte na Veroniku Tesařovou (397806@mail.muni.cz), případně na koordinátora zahraničních vztahů katedry MVES dr. Pavla Pšeju (pseja@fss.muni.cz).

 

Důležité informace k jazykovým požadavkům pro Erasmus+ studijní pobyty:

Z důvodu nové politiky Centra zahraniční spolupráce MU (CZS MU), která má zajistit, aby studenti jezdili do zahraničí s náležitou jazykovou vybaveností, budou nově muset všichni nominovaní studenti projít online jazykovým testem. Tento test přezkouší, zda student vyhovuje jazykovým nárokům zahraniční univerzity, na kterou byl v rámci Erasmu+ vybrán (nejčastěji je to  úroveň B2, ale vyskytuje se i požadavek na B1 či C1). Pokud studenti jazykovým testem neprojdou, bude jim doporučeno, aby absolvovali online jazykový kurz.
Tato povinnost se týká všech studentů bez ohledu na to, zda předložili jazykový certifikát, či nikoliv.
Testy i kurzy jsou zcela v kompetenci CZS a katedra MVES o nich momentálně nemá žádné bližší informace. V případě dotazů se prosím obracejte na některého z Eramsus+ koordinátorů na CZS.