Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Dvakrát o střední Evropě

20. listopadu 2017

V rozsáhlém kompendiu o politické, kulturní a společenské minulosti i současnosti střední Evropy, které pod názvem Understanding Central Europe vydalo prestižní nakladatelství Routledge, publikovali i členové katedry. Vít Hloušek napsal kapitolu o historii a přítomnosti českého liberalismu. Pavlína Janebová se věnovala problematice lustrací na Slovensku.