Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Členové KMVES se budou podílet na mezioborovém výzkumném projektu o Rusku

6. dubna 2016

V soutěži Grantové agentury MU (Program podpory výzkumu, kategorie Mezioborové projekty) pro rok 2016 získal podporu projekt „Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe”.

Na tříletém projektu, jehož hlavním řešitelem, je prof. PhDr. Jan Holzer, PhD. participují vedle členů Katedry politologie a Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS také pracovníci Filosofické fakulty MU, Ekonomicko-správní fakulty MU a Akademie věd ČR. Za KMVES FSS jsou spoluřešiteli Mgr. Petra Kuchyňková, PhD. a Mgr. Martin Jirušek. Výstupem projektu budou studie publikované v odborných časopisech, tuzemská a zahraniční konferenční vystoupení a odborná monografie v anglickém jazyce.