Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Chovančík v Itálii

3. října 2018

Martin Chovančík prezentoval svůj článek o zbrojně-průmyslových politikách ve Střední Evropě na mezinárodní konferenci Italian Political Science Association v Turíne (5.-8. září) a následně konzultoval a prezentoval výstupy grantu k systémum včasného varování (https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/35384) na Joint Research Centre of 
the European Commission v Ispre (10.-11. září).