Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Chovančík & Urbanovská na projektovém setkání v Norsku s Peace Research Institute Oslo

3. května 2017

Jana Urbanovská a Martin Chovančík navštívili špičkového partnera v rámci projektu Norských fondů - Peace Research Institute Oslo.  Vyjednávali zde o rozvoji předešlých a současného projektu Cooperation on Conflict Prevention and Early Warning research (7F16035) v rámci dlouhodobého grantového schématu.