Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Černoch a kol. o konfliktu mezi proponenty a oponenty těžby uhlí v ČR

10. května 2019

Článek “Anti-fossil frames: Examining narratives of the opposition to brown coal mining in the Czech Republic”, jehož autory jsou Černoch, Lehotský, Ocelík, Osička a Vencourová, byl publikován v žurnálu Energy Research and Social Science nakladatelství Elsevier. Zabývá se opozicí k těžbě uhlí v České republice, zemi se silnou tradicí využívání této komodity, v kontextu Územních limitů těžby v severních Čechách z roku 1991. Ty omezují těžbu nad rámec stanovených limitů v Severočeské a Sokolovské hnědouhelné pánvi a byly částečně prolomeny v roce 2015.

Na základě diskurzivní analýzy konfliktu mezi oponenty a proponenty těžby autoři identifikovali tři rámy používané první zmíněnou skupinou k ovlivnění veřejné debaty. Rámec "Local Impact" zdůrazňuje nespravedlnost využíváních místních komunit a krajiny ve prospěch státu jako celku. Rám "Low-Carbon Transition" upozorňuje na lokální a globální dopady těžby uhlí a rám s názvem "Anti-Systemic Environment "požaduje radikální a antisystémovou změnu fungování ekonomiky a společnosti tak, aby ke škodám na životním prostředí nemohlo docházet.

V rámci teoretické debaty potom článek zpochybňuje koncept NIMBY, který je hojně využíván obhájci další těžby uhlí v regionu ke zpochybnění legitimity oponentů této těžby.

Článek je možné nalézt zde - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629618309514