Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Call for papers: studentská konference "Jak vidíme politiku"

30. listopadu 2015

Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zve na třetí ročník studentské politologické konference Jak vidíme politiku, která se uskuteční 18. 2. 2016 v Olomouci. Konference je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia, bezpečnostní studia, sociologie a dalších příbuzných oborů vyučovaných v České a Slovenské republice.

 

Konferenční příspěvky budou rozděleny do tematických panelů, které budou pokrývat následující oblasti výzkumu:

- Česká politika

- Obecná a komparativní politologie

- Evropská unie a evropská politika

- Mezinárodní vztahy

 

Abstrakty příspěvků zasílejte na adresu studentska.konference2016@gmail.com do 10. 1. 2016. Délka abstraktu by neměla přesáhnout 300 slov. Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník, obor studia a název instituce, na které autor/ka studuje.

Samotný text navrhovaného příspěvku by pak měl stručně představit problematiku, které se příspěvek věnuje, cíl příspěvku a jeho základní teze, metodu analýzy a předpokládané závěry. Autoři mohou při sepisování abstraktu vycházet ze zadání svých bakalářských či diplomových prací, nebo z již obhájených prací, případně i z jiných výzkumů, na jejichž realizaci se podílejí či podíleli.

Délka vystoupení na konferenci bude omezena maximálně na 20 minut. Autoři budou o přijetí příspěvků informováni e-mailem do 18. 1. 2016. Pro účastníky konference, kteří budou mít svůj konferenční příspěvek, bude zdarma zajištěn doprovodný program, strava a ubytování. Na konferenci jsou vítáni také účastníci bez konferenčního příspěvku, kteří budou mít možnost aktivně participovat formou diskuze.