Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Brusenbauch Meislová publikovala text o českém postoji k brexitu

13. května 2019

Monika Brusenbauch Meislová publikovala odborný článek v odborném časopisu European politics and Society vydavatelství Taylor and Francis. 

Článek s názvem "Full of surprises, or surprisingly not? The peculiar case of Czech Brexit policy" pojednává o postoji české státní administrativy vůči Británii, respektive problematice brexitu. Analýza dochází k závěru, že český postoj vůči brexitu je překvapivě málo politizovaný a v zásadě shodný s oficiálním postojem EU jako celku. 

Text je přístupný na webu vydavatele zde.