Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Barbora Padrtová přednášela na arktické konferenci v Tokiu

22. ledna 2018

Na pozvání Japonského konsorcia pro arktický výzkum (JCAR), se Barbora Padrtová zúčastnila Pátého mezinárodního symposia o arktickém výzkumu (ISAR-5) s názvem “The changing Arctic and its regional to global impact: From information to knowledge and action”, které se konalo ve dnech 15.-18. ledna 2018 v Tokiu, JAPONSKU.

Barbora hovořila o důležitosti bezpečnosti jako klíčového předpokladu pro stabilitu v Arktidě. Sympozium bylo zahájeno japonskou princeznou HIH Hanako of Hitachi. Jako delegát České Republiky v Mezinárodní komisi pro arktickou vědu (IASC), se Barbora Padrtová také zúčastnila uzavřeného zasedání IASC Sociální&Humanitní pracovní skupiny.