Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Barbora Padrtova o inovacích ve vysokoškolském vzdělávání

5. června 2018

Barbora Padrtova se v minulém týdnu zúčastnila EuroTLC v Praze. Dvoudenní konference o vzdělávání v oblasti politologie, mezinárodních vztahů a evropských studií, se zaměřovala na relevanci vzdělání pro následné uplatnění na trhu práce. Barbora Padrtova sdílela své zkušenosti s inovací ve svých kurzech přednášených na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU.   

Její prezentace může být shrnuta do třech hlavních bodů:  

i) měli bychom dát studentům více kontroly nad svým vzděláváním (možnost volby tématu při jednotlivých zadáních / úprava hodnocení/ aktivity během přednášky) 
ii) důležité je vytváření vazeb a spojení mezi obsahovou náplní kurzů a běžným životem 
iii) je potřeba soustředit se na rozvoj relevantních schopností, ne jenom opakování vědomostí