Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Barbora Padrtová a Petr Suchý na konferenci o e-learningu

22. února 2018

Barbora Padrtová a Petr Suchý minulý týden vystoupili na 8. ročníku Open space konference o využití elektronických prostředků a internetu (tedy tzv. e-learningu) ve výuce. Konference se konala ve středu 14.2. na Fakultě informatiky pod záštitou rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D. Ústředním tématem příspěvků byl smysluplný e-learning. 

Petr Suchý vystoupil s příspěvkem nazvaným "Jak udržet studenty ve správné provozní teplotě po celý semestr", v němž se zaměřil zejména na využití průběžných online testů. Barbora Padrtová navázala se svým příspěvkem "Digitální technologie ve výuce – krátké Skype hovory", v němž se věnovala využití živých vstupů ve výuce prostřednictvím Skype a tomu, jakým způsobem mohou tyto krátké video-hovory s experty obohatit kurzy.