Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Aktuality

Členové katedry se chystají na konferenci ECPR v Oslo

Početná výprava členů katedry se chystá na tradiční konferenci European Consortium for Political Research (ECPR), kterou letos v září hostí norské...

Více

Ocelík na univerzitě v Tbilisi

Petr Ocelík minulý týden navštívil Gruzínsko-americkou univerzitu ve Tbilisi. Součástí pobytu byla prezentace případové studie České republiky v rámci...

Více

Kaniok & Mocek o průkaznosti jmenovitého hlasování v EP

Petr Kaniok a Ondřej Mocek publikovali v časopise, který vydává nakladatelství Taylor&Francis, článek o průkaznosti jmenovitých hlasování v Evropském parlamentu....

Více

Chovančík & Urbanovská na projektovém setkání v Norsku s Peace Research Institute Oslo

Jana Urbanovská a Martin Chovančík navštívili špičkového partnera v rámci projektu Norských fond ů -  Peace Research Institute Oslo.  Vyjednávali zde o rozvoji...

Více

Hloušek & Kaniok na konferenci bEUcitizen

Vít Hloušek a Petr Kaniok se v Bruselu ve dnech 26. – 28. 4. účastnili závěrečné konference projektu 7. rámcového programu „bEUcitizen“, který mezi lety...

Více

Studenti Energy Security Studies na exkurzi v SIEMENS

V rámci kurzu Energy Commodities I. byli studenti programu Energy Security Studies na exkurzi do provozů firmy SIEMENS v Brně (SIT Brno) a v Drásově (SEM...

Více

Katedra blahopřeje dalšímu absolventovi doktorského studia

V pátek 21. dubna 2017 úspěšně obhájil svou disertační práci o bezpečnostních vztazích Afghánistánu se sousedními státy a složil státní závěrečnou zkoušku...

Více

Jaké byly Dny fakulty 2017

Ve dnech 19.  a 20. dubna probíhaly na Fakultě sociálních studií tradiční Dny fakulty. Program i letos obsahoval studentskou konferenci autorů nejlepších...

Více

Ringlerová na konferenci v Chicagu o vztahu občanů k EU

Zuzana Ringlerová přednesla na výroční konferenci Midwest Political Science Association v Chicagu příspěvek, který se zabýval podporou Evropské Unie občany...

Více

Chovančík na workshopu na Columbia University

Martin Chovančík prezentoval 5.4. na e-workshopu Defense industries in the 21 st  century na Columbia university in New York na téma Defense industrialization...

Více

Konference o energetické politice ve střední Evropě již brzy

4. května se na Fakultě sociálních studií odehraje konference s názvem Energetika ve střední Evropě - Region na křížovatce trendů. Konference se bude zabývat...

Více

Jana Urbanovská se zapojila do Česko-německého programu pro mladé profesionály

Jana Urbanovská se zapojila do 8. ročníku Česko-německého programu pro mladé profesionály (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP), pořádaného...

Více

Seminář ke Státní energetické koncepci zrušen

Seminář ke Státní energetické koncepci, který měl proběhnout příští středu (12.4.), byl z důvodu nenadálých pracovních povinností hostů bohužel...

Více

Smekal a Šipulová na výzkumném pobytu v Oslo

Katarína Šipulová a Hubert Smekal strávili dva týdny na výzkumném pobytu v Oslu. Jejich nová kniha (spolu s Ivem Pospíšilem, Jozefem Janovským a Petrem...

Více

Tomáš Vlček o problémech při výstavbě jaderných zdrojů

Tomáš Vlček a Tomáš Dráb z Ekonomicko-správní fakulty publikovali v časopise Central European Political Studies Review odborný text na téma "Způsoby financování...

Více

Havlík a Kuchyňková o sporech mezi českými kraji a městy

Vratislav Havlík a Petra Kuchyňková publikovali nový článek s názvem: "Cities and Regions in Competition? Negotiations for the 2014-2020 Programming Period...

Více

Odborník z Oxfordu bude přednášet o Rusku

V rámci programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost bude Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií hostit mimořádného hosta - předního...

Více

Přípravný seminář pro zájemce o práci v EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a École National d´Administration zvou na seminář "Preparation for European Institutions...

Více

Pavel Pšeja volebním pozorovatelem v Arménii

Dr. Pšeja se ve dnech 28. 3.-6. 4. účastní jako volební pozorovatel mise OBSE v Arménii, kde bude monitorovat průběh místních parlamentních voleb.

Více

Tomáš Vlček o státní energetické a surovinové politice

Tomáš Vlček ve spolupráci s Martinem Sivkem a Jakubem Jiráskem (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) a Pavlem Kavinou (Ministerstvo průmyslu...

Více