Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Aktuality

Tomáš Vlček a kol. o aktivitách Ruských státních společností v Bulharsku a Řecku

Tomáš Vlček zaznamenal mimořádný publikační úspěch. Ve spolupráci s Martinem Jiruškem z Mezinárodního politologického ústavu MU a Jamesem Hendersonem z britského...

Více

Zdeněk Sychra o dopadech brexitu na českou politiku vůči EU

Zdeněk Sychra publikoval ve spolupráci s Fridrich-Ebert-Stiftung studii o dopadech brexitu na českou politiku vůči Evropské unii. Analýza zkoumá ve formě...

Více

Vít Hloušek byl zvolen do výkonné rady Inter University Center Dubrovnik

Vít Hloušek byl zvolen do výkonného výboru IUC v Dubrovníku. Jedná se o prestižní interdisciplinární mezinárodní centrum hostící různé odborné aktivity...

Více

Havlík o přeshraničních aktivitách Jobbiku

Vratislav Havlík publikoval nový článek s názvem: Grenzüberschreitender Extremismus: die ungarische Partei Jobbik. Text vyšel v německém časopise...

Více

Členové katedry se chystají na konferenci ECPR v Oslo

Početná výprava členů katedry se chystá na tradiční konferenci European Consortium for Political Research (ECPR), kterou letos v září hostí norské...

Více

Ocelík na univerzitě v Tbilisi

Petr Ocelík minulý týden navštívil Gruzínsko-americkou univerzitu ve Tbilisi. Součástí pobytu byla prezentace případové studie České republiky v rámci...

Více

Kaniok & Mocek o průkaznosti jmenovitého hlasování v EP

Petr Kaniok a Ondřej Mocek publikovali v časopise, který vydává nakladatelství Taylor&Francis, článek o průkaznosti jmenovitých hlasování v Evropském parlamentu....

Více

Chovančík & Urbanovská na projektovém setkání v Norsku s Peace Research Institute Oslo

Jana Urbanovská a Martin Chovančík navštívili špičkového partnera v rámci projektu Norských fond ů -  Peace Research Institute Oslo.  Vyjednávali zde o rozvoji...

Více

Hloušek & Kaniok na konferenci bEUcitizen

Vít Hloušek a Petr Kaniok se v Bruselu ve dnech 26. – 28. 4. účastnili závěrečné konference projektu 7. rámcového programu „bEUcitizen“, který mezi lety...

Více

Studenti Energy Security Studies na exkurzi v SIEMENS

V rámci kurzu Energy Commodities I. byli studenti programu Energy Security Studies na exkurzi do provozů firmy SIEMENS v Brně (SIT Brno) a v Drásově (SEM...

Více

Katedra blahopřeje dalšímu absolventovi doktorského studia

V pátek 21. dubna 2017 úspěšně obhájil svou disertační práci o bezpečnostních vztazích Afghánistánu se sousedními státy a složil státní závěrečnou zkoušku...

Více

Jaké byly Dny fakulty 2017

Ve dnech 19.  a 20. dubna probíhaly na Fakultě sociálních studií tradiční Dny fakulty. Program i letos obsahoval studentskou konferenci autorů nejlepších...

Více

Ringlerová na konferenci v Chicagu o vztahu občanů k EU

Zuzana Ringlerová přednesla na výroční konferenci Midwest Political Science Association v Chicagu příspěvek, který se zabýval podporou Evropské Unie občany...

Více

Chovančík na workshopu na Columbia University

Martin Chovančík prezentoval 5.4. na e-workshopu Defense industries in the 21 st  century na Columbia university in New York na téma Defense industrialization...

Více

Konference o energetické politice ve střední Evropě již brzy

4. května se na Fakultě sociálních studií odehraje konference s názvem Energetika ve střední Evropě - Region na křížovatce trendů. Konference se bude zabývat...

Více

Jana Urbanovská se zapojila do Česko-německého programu pro mladé profesionály

Jana Urbanovská se zapojila do 8. ročníku Česko-německého programu pro mladé profesionály (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP), pořádaného...

Více

Seminář ke Státní energetické koncepci zrušen

Seminář ke Státní energetické koncepci, který měl proběhnout příští středu (12.4.), byl z důvodu nenadálých pracovních povinností hostů bohužel...

Více

Smekal a Šipulová na výzkumném pobytu v Oslo

Katarína Šipulová a Hubert Smekal strávili dva týdny na výzkumném pobytu v Oslu. Jejich nová kniha (spolu s Ivem Pospíšilem, Jozefem Janovským a Petrem...

Více

Tomáš Vlček o problémech při výstavbě jaderných zdrojů

Tomáš Vlček a Tomáš Dráb z Ekonomicko-správní fakulty publikovali v časopise Central European Political Studies Review odborný text na téma "Způsoby financování...

Více

Havlík a Kuchyňková o sporech mezi českými kraji a městy

Vratislav Havlík a Petra Kuchyňková publikovali nový článek s názvem: "Cities and Regions in Competition? Negotiations for the 2014-2020 Programming Period...

Více