Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Ivana Týčová

Mgr. Ivana Týčová
FSS pro mě byla druhým domovem, na který vždy ráda vzpomínám.

Na ministerstvu obrany pracuje od prosince 2010, první tři roky působila jako referentka na sekce obranné politiky a strategie. Aktuálně zastává pozici obranné poradkyně Stálé delegace ČR při NATO v Bruselu, kde se zabývá otázkami jaderné politiky a plánování a obrannou spoluprací s partnery (nečlenské státy NATO, se kterými Aliance spolupracuje). Dále sleduje problematiku protiraketové obrany, alianční úsilí zaměřující se na boj s proliferací zbraní hromadného ničení a otázky kybernetické bezpečnosti.

Na studium vzpomíná

Studium na FSS mi napomohlo objevit a poznat samu sebe. Profesionální, avšak zároveň přátelský kolektiv naší katedry mi nejenom pomohl zapálit plamínek vášně pro oblast mé expertizy, ale dále ho kultivovat a postupně z něj vytvořit oheň, který mě hřeje doposud. Díky osobní angažovanosti katedry se mi podařilo získat práci v oboru mého studia, která je pro mě nejenom prací, ale i seberealizací a koníčkem.

Mgr. Ivana Týčová