Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Bc. Klára Šubrtová

Mgr. Bc.  Klára Šubrtová
Celá FSS, a především má domovská Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, pro mě bude navždycky srdeční záležitostí.

Od roku 2014 je asistentkou předsedy delegace ČSSD v Evropském parlamentu Pavla Poce. V letech 2011 až 2014 působila jako tisková tajemnice delegace ČSSD v Evropském parlamentu.

Na studium vzpomíná

Díky FSS jsem se v prvním ročníku magisterského studia evropských studií dostala na tříměsíční stáž do kanceláře CZELO (Česká styčná kancelář pro vědu a výzkum) v Bruselu, kde v té době začalo partnerství o poskytování stáží brněnským studentům. Musím říct, že právě to rozhodlo o tom, kam budu posléze tíhnout. Zažila jsem Brusel za českého předsednictví Radě EU a byla to úžasná zkušenost (i přes ten neslavný konec). Na podzim 2009 jsem opět díky Masarykově univerzitě dostala možnost absolvovat půlroční Erasmus pobyt na vlámské Vrije Universiteit Brussel. V té době už jsem měla hodně kontaktů v institucích a podařilo se mi získat stáž v kanceláři Senátu ČR, která funguje v Evropském parlamentu. Prodloužila jsem si studium přes Erasmus a skloubila ho s další stáží, tentokrát u českého europoslance Pavla Poce. 

Subrytova Final