Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Zbyněk Smetana

Mgr. Zbyněk Smetana
Studium na FSS mi dalo nejen výborné vzdělání, ale především řadu celoživotních přátel.

Od října 2011 pracoval na Ministerstvu financí ČR. První tři roky působil jako referent na odboru Záležitosti EU („EU Affairs Department“). V roce 2014 se stal vedoucím oddělení koordinace evropských záležitostí a následně byl jmenován i zástupcem ředitele odboru evropských záležitostí. Jeho hlavní pracovní náplní byla komplexní koordinace evropských záležitostí na Ministerstvu financí včetně přípravy podkladů pro zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN), úzká spolupráce se Stálým zastoupením ČR v Bruselu, komunikace s ambasádami ČR v zahraničí a ambasádami ostatních členských států EU v ČR a v neposlední řadě též koordinace pozic ČR v Radě EU s ostatními orgány státní správy. Od roku 2017 působí na Úřadu vlády ČR jako ředitel odboru koordinace hospodářských politik EU.  

Na studium vzpomíná

Na profesionální a přátelský přístup vyučujících, moderní způsob výuky založený především na samostatné práci s rozsáhlým množstvím literatury a dalších zdrojů, které se ukázalo být cennou průpravou pro budoucí profesní život. Příjemné a nesmírně podnětné studijní prostředí, skvělou a stále otevřenou knihovnu, útulnou kavárnu a řadu příjemných zákoutí pro nerušené studium i nekonečné debaty a přípravy týmových projektů. V neposlední řadě pak vzpomínám na skvělé spolužáky i vyučující, s řadou z nichž jsem stále v úzkém kontaktu. 

Smetana Orez