Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Bc. et Bc. Michaela Anna Šimáková, M.I.A. et M.A.

Bc. et Bc. Michaela Anna  Šimáková, M.I.A. et M.A.
Vždy ráda vzpomínám na neopakovatelnou studentskou atmosféru v srdci Brna znásobenou přátelskými a nadstandardními vztahy s členy katedry.

Po bakalářských studiích na Masarykově univerzitě (FSS a FF), Michaela dále pokračovala v magisterském studiu oboru Mezinárodní bezpečnost na SciencesPo v Paříži. Zde absolvovala postgraduální nástavbu v oboru Management. Postgraduální studium absolvovala rovněž na College of Europe v Bruggách, zde později pracovala jako akademický a výzkumný pracovník. 

Michaela pracovala pro Slovenskou společnost pro zahraniční politiku (SFPA), Ministerstvo Obrany SR, delegaci EU ve Vídni a následně pro předsednctví Rady EU Litvy a její Stálé zastoupení při OBSE. Následně získala zkušenosti v oblasti neziskových organizací jako projektový manažer při práci v Paříži. Od roku 2016 Michaela působí v NATO, kde pracovala nejprve pro Divizi pro operace, následně pro kancelář Zvláštního představitele generálního tajemníka NATO pro ženymír a bezpečnost. V současnosti pracuje jako konzultant pro NATO Divizi pro politické záležitosti a bezpečnostní politiku a zároveň předsedá Asociaci absolventů College of Europe. 

Na studium vzpomíná

Na FSS jsem se dostala po roce studia na jiné univerzitě s podobným zaměřením, která ale nesplňovala moje představy. Než jsem na FSS nastoupila, slýchala jsem informace, že fakulta je zaměřená čistě na výzkum. Nebyla to však pravda: studium bylo perfektně vyvážené mezi akademickým přístupem, otevřeným myšlením mimo zaběhané konvence, praktickými tématy a praktickým know-how. Díky této kombinaci jsem se mohla profilovat na evropské úrovni a navíc jsem těžila ze spolupráce FSS s mnohými zahraničními institucemi. Díky studiu jsem se dostala na nezapomenutelný Erasmus pobyt, který pozitivně ovlivnil můj profesní i osobní růst. 

A to nejlepší na konec: skvělý kolektiv inteligentních a inspirujících mladých lidí. Vždy ráda vzpomínám na neopakovatelnou studentskou atmosféru v srdci Brna znásobenou přátelskými a nadstandardními vztahy s členy katedry.