Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. Jan Sádlo

Mgr. Jan  Sádlo
I díky možnosti potkávat se s předními českými i zahraničními experty na energetiku jsem ještě před koncem studia měl možnost získat zaměstnání v oboru.

Pracoval jako vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce na Ministerstvu průmslu a obchodu ČR. Nyní působí jako analytik v konzultační společnosti Grayling.

Na studium vzpomíná

Obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost jsem si vybral kvůli nesmírně zajímavému propojení sociálních věd a ve své podstatě velmi technickému odvětví energetiky. Zárukou kvality nového oboru pro mě byl fakt, že jeho garantem byl Břetislav Dančák. Díky omezenému počtu studentů bylo možné jakékoliv téma do hloubky prodiskutovat s dynamickým a velmi ochotným týmem vyučujících. I díky možnosti potkávat se s předními českými i zahraničními experty na energetiku jsem ještě před koncem studia měl možnost získat zaměstnání v oboru.