Web FSS MU Úvodní stránka katedry mezinárodních vztahů FSS


Telefon: 549 495 224


Mgr. et Mgr. Jana Honková, M.Sc.

Mgr. et Mgr.  Jana Honková, M.Sc.
Katedra mi poskytla dostatek prostoru i podnětů k budování vlastní specializace v rámci oboru, a to bylo základní podmínkou pro mé pozdější působení.

Publikovaná autorka, přednášející a uznávaný odborník na téma modernizace protiraketové obrany, kapacit k využití vesmíru pro vojenské účely včetně C4ISR a jaderných kapacit v Rusku se znalostí kybernetické bezpečnosti v oblasti prevence a ochrany před únikem dat. Od ledna 2015 referentka bezpečnosti státu oddělení zahraniční spolupráce odboru zahraniční spolupráce, obranného průmyslu, výzkumu a vývoje sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany ČR.

Na studium vzpomíná

V každé vzdělávací instituci se najdou přístupy a oblasti, které někomu vyhovují více a někomu méně. Katedra MVES v tomto není výjimkou. Já osobně jsem se ovšem s méně vyhovujícími přístupy i tematickými okruhy setkala pouze ojediněle, a proto celkově hodnotím KMVES výborně. Moji vyučující mi nejen poskytli dostatek prostoru k vlastní iniciativě, ale i řadu podnětů k jejímu rozvoji. Současně mi ukázali, že tvrdá práce nesoucí hmatatelné výsledky nebude ponechána bez povšimnutí, nýbrž oceněna (a to ať už finančně stipendiem, formou prestiže - udělením ceny či publikací výsledků).

Profesionální a přitom lidský přístup odborníků katedry byl dalším důležitým elementem, který přispěl k rozvinutí mé vášně pro bezpečnostní problematiku. Bohužel nemám pocit, že by toto bylo v ČR standardem. Řada vzdělávacích institucí nadšení studentů pro jejich obor spíše utlumuje, než rozvíjí.

Jednoznačně pozitivně hodnotím i možnosti zahraničních výjezdů. Ty katedra často podporuje i finančně, čímž je v mnoha případech studentům vůbec umožňuje. Já sama jsem měla šanci studovat pod vedením excelentních profesorů a bývalých i současných členů americké administrativy ve Washingtonu, D.C. právě jako studentka FSS MU.